Odkurzacze przemysłowe ATEX
do stref zagrożonych wybuchem

Do pracy w strefach zagrożonych wybuchem przeznaczone są odkurzacze spełniające wymogi wg dyrektywy ATEX94/9/WE. Urządzenia w zależności od wyznaczonej strefy, posiadją ze stali nierdzewnej co najmniej zbiornik. Każdy model wyposażony jest w filtr antystatyczny i kółka jezdne z materiału przewodzącego. Również rezystancje akcesoriów do odkurzacza i węże musi zawierać się w wymaganym przedziale. Urządzenia mogą mieć zasilanie jednofazowe, trójfazowe lub pneunatyczne.

IVB7X ATEX 22
 Nilfisk

CTS-CTT ATEX Z22 Nilfisk

T22PLUS ATEX 
Nilfisk

T40PLUS ATEX 
Nilfisk

T40WPLUS ATEX
Nilfisk

3707 / 10 ATEX
Nilfisk