Odkurzacze przemysłowe do pyłów
niebezpiecznych dla zdrowia

W środowisku przemysłowym często występują zanieczyszczenia tworzące pyły szkodliwe dla zdrowia człowieka. Odkurzacze przeznaczone do pracy w takim środowisku są wyposażone w filtry klasy M i H , które zatrzymują bardzo drobne cząstki, aby ponownie nie dostały się w rejon pracy człowieka.

FILTR KLASY M

Odkurzaczy z filterm klasy M używamy przy zbieraniu pyłów szkodliwych dla zdrowia o maksymalnym dopuszczalnym stężeniu ponad 0,1 mg/m3,zależnie od zajmowanej objętości. Filtr klasy M zatrzymuje co najmniej 99,9% cząstek o wielkości ≥3 mikrometrów. W filtr tej klasy może być wyposażony prawie każdy model naszych odkurzaczy przemysłowych. Stosuje się je np. do zbierania pyłów cementowych.

FILTR KLASY H

Odkurzaczy z filterm klasy H używamy przy zbieraniu pyłów szkodliwych dla zdrowia o maksymalnym dopuszczalnym stężeniu mniejszym niż 0,1mg/m3, zależnie od objętości, w tym również pyłów o właściwościach rakotwórczych i patogenicznych. Filtr klasy H- filtr Hepa H14 zatrzymuje co najmniej 99,995% cząstek o wielkości ≥3 mikrometrów. W filtr tej klasy może być wyposażony prawie każdy model naszych odkurzaczy przemysłowych. Stosuje się je np. do zbierania azbestu. Filtry tego typu mogą być umieszczone przed jak i za turbina ssącą. Wybór wersji zależy od wymogów, którym musi sprostać odkurzacz.

FILTR KLASY L

Odkurzacze do pyłów klasy “L”
Odkurzaczy klasy pyłowej “L” używamy przy zbieraniu pyłów o niskiej szkodliwości dla zdrowia i maksymalnym dopuszczalnym stężeniu ponad > 1 mg / m3, Filtr klasy “L” zatrzymuje co najmniej 99 % cząstek o wielkości ≥ 5 mikrometrów.

IVB3 Nilfisk

IVB5 / 7 Nilfisk

ATTIX965 0H/M SD XC Nilfisk

ATTIX761 2M XC Nilfisk

VHS42 L30 HC PC Nilfisk

ATTIX44 2H IC Nilfisk

 118 HC Nilfisk

VHS120 HC Nilfisk

VHS40 L40 LC FM IC Nilfisk

118 LC
Nilfisk

VHS120 LC
Nilfisk

 IVB961 – 0L
Nilfisk

IVB965 – 0L SD XC Nilfisk

VHS42 L30 MC PC Nilfisk

ATTIX44 2M IC
Nilfisk

118 MC
Nilfisk

VHS120 MC Nilfisk